Giới thiệu

Đại học tại Albany (UAlbany), nằm tại thủ phủ bang New York, là một cơ sở nghiên cứu công được quốc tế công nhận. Tạp chí Forbes xếp UAlbany nằm trong số 100 “Trường đại học công tốt nhất nước Mỹ” năm 2009. Trường có 125 chuyên ngành chính và ngành phụ trình độ đại học và hơn 120 chương trình sau đại học...

AAE, được chứng nhận bởi Hội Đồng Tuyển Sinh Quốc Tế Mỹ AIRC, là văn phòng tư vấn du học hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong việc tư vấn chọn ngành, nộp hồ sơ du học vào các trường

Được chứng nhận bởi Hội Đồng Tuyển Sinh Quốc Tế Mỹ AIRC, là văn phòng tư vấn du học hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong việc tư vấn chọn ngành, nộp hồ sơ du học vào các trường: Anh ngữ, Trung học phổ thông, Trung học nội trú, Cao đẳng Cộng Đồng, Đại học và Sau đại học tại Mỹ.