Dành cho sinh viên

Access American Education với chuyên môn trong việc hỗ trợ các sinh viên Viêt Nam nhập học vào các trường Mỹ và nhanh chóng hoà nhập cùng nền văn hoá tại đây. AAE sẽ giúp đỡ các bạn sinh viên lựa chọn ngành học cho mình cũng như quyết định ngôi trường thích hợp phù hợp với mục đích trong tương lai.