Dành cho đối tác

Access American Education, trung tâm tư vấn du học với đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong việc du học tại các trường cao đẳng, đại học ở Mỹ. Với việc thành lập văn phòng AAE cả hai nơi Việt Nam và Philadelphia, chúng tôi dễ dàng tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam liên hệ trực tiếp với các trường học tại Mỹ, nơi đang tìm kiếm các sinh viên quốc...