Chi phí dịch vụ

Sứ mệnh của AAE là cung cấp cơ hội du học Mỹ phù hợp với kế hoạch học tập của em học sinh cũng như khả năng tài chính của gia đình. Sau đây là tổng quan về những dịch vụ quý vị sẽ nhận được khi quyết định chọn làm việc với AAE: